รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560