ขนาดอักษร
" สบส : ส.สมรรถนะเป็นฐาน บ.บริการด้วยใจ ส.ใฝ่สามัคคี"
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวสมัครงาน/สมัครสอบ/โอนย้าย
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 13 พ.ย. 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 16 ต.ค. 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 18 ก.ย. 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

รายละเอียด..

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 21 ส.ค. 2560

ดูทั้งหมด

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง

ประกาศสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน ๑ รายการ

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 08 ส.ค. 2560

ดูทั้งหมด

คำสั่งสอบราคา สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 ขอนแก่น วันที่ 17 พ.ค. 2560

ดูทั้งหมด
ภาพกิจกรรม
เอกสารดาวน์โหลด
เว็บลิ้งค์
อื่นๆ
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001192 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560