ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมงาน สบส.7  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน HA

 

          7 สิงหาคม 2558 ทีมงาน สบส. เขต 7 ขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน HA นำทีมโดยท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร และคณะ โดย ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน และท่านกรรมการก็ได้ซักถามและลงประเมินตามกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และท่านคณะกรรมการสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังแก่ทีมงานในการพัฒนาคุณภาพองค์กรต่อไป ด้วยมิตรภาพที่ดี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับป้ายชื่อสำนักงานใหม่

 

 

 

"สบส.7 เข้าร่วมงาน “สบส.ม่วนซื่นโฮแซว" 2 ก.ย. 58 ณ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ คอนเวอนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์ณํฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาลผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารกรม สบส. มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ด้วยความรักและอาลัยแก่ผู้เกษียณอายุ 36 คน ในงาน "สบส.ม่วนซื่นโฮแซว" ณ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ คอนเวอนชั่น เซ็นเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กรม สบส.ร่วมคณะ รมว.สา'สุข ตรวจเยี่ยมขอนแก่น

๖ -๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทย์หญิงภาวนา อังคสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นผู้แทนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เข้าร่วมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจังหวัดขอนแก่น โดยมี ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด และทีมงาน สบส.๗ ขอนแก่น ให้การต้อนรับ

อบรม วิทยากรต้นแบบ อสม.ป.ป.ช. ภาคอีสาน

วันที่ ๑๑ -๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดย กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน และสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)เขต ๗ ขอนแก่น เขต ๘ อุดรธานี เขต ๙ นครราชสีมา และ เขต ๑๐ อุบลราชธานี จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย อสม. ด้านป้องกันและปราบปรามทุจริต :กิจกรรมอบรมวิทยากรต้นแบบ อสม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น โดยผุ้เข้าประชุมประกอบด้วย ประชมรม อสม.ระดับจังหวัด หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชนระดับ ระดับอำเภอ ประมาณ ๔๐๐ คน เพื่อสร้างเครือข่าย อสม.ปปช.ในระดับหมู่บ้านต่อไป

 

สบส.7 ขอนแก่นเกมส์เปิดเกมส์ม่วง-เหลือง

๒๙ ธันวาคม ๕๗ ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด เปิดงาน "สบส.7 ขอนแก่นเกมส์ ครั้งที่ 1 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ " : โดยแบ่งทีมเป็นสองสี ม่วง-เหลือง แข่งกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ ฮักกัน มั่นยืน พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ สุขใจถ้วนหน้า ตามประสา องค์กรเล็ก ๆ แต่อบอุ่นด้วยความรัก สามัคคี

Page 2 of 9