ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๗ จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

11/8/58. วันราชการคุยงานกันได้ไม่เต็มที่
...ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการชมรมฯเพื่อเตรียมจัดทำยุทธศาสตร์ชมรม อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ สสจ.ร้อยเอ็ด
..จริงจังมาก..ขอโทษท่านประธาน อสม.ทุกอำเภอที่เสียงดังไปหน่อย..แต่รักและจริงใจนะจะบอกให้

31  มี.ค. -  3  เม.ย. 58  สำนักงานสนับสนุนสนุนบริการสุขภาพ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น ติดตามสนับสนุนและร่วมกิจกรรมการอบรม อสม.นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย  20 อำเภอ  จังหวัดร้อยเอ็ด

๖ -๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ สบส. ๗ ขอนแก่น จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ ๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ณ โรงแรมริเวอร์ ฟร้อนท์ อ.เมือง มุกดาหาร

 น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดประชุมการประชุมการขับเคลื่อนชมรม อสม. ปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ กทม ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต7 ขอนแก่น เข้าร่วมประชุม

 

๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ สบส.๗ ขอนแก่น ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๘ โดยมีการต้อนรับสมาชิกใหม่ที่มาร่วมงานกับทีม สบส.๗ อย่างเป็นทางการ และผอ.สุจินดา มอบรางวัล แก่ผู้ดูแลสวนครัวดีเด่น จำนวน ๕ ท่าน ที่ดูแลแปลงผักสวนครัวและต้นมะนาวอย่างงดงาม

Page 5 of 9