ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับมอเสื้อพระราชทาน Bike for MOM

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายเฉลิมชัย ใจยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๗ ขอนแก่น ร่วมพิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน Bike for MOM จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชาคมจังหวัดขอนแก่น โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และช่วงค่ำ ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด นำทีมงาน สบส.๗ ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเฉลิมฉลองชาติไทย

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นศุภมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เวลา ๐๘.๐๐ น.คณะเจ้าหน้าที่ สบส.๗ ขอนแก่น ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเฉลิมฉลองชาติไทย ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการองค์กร

วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๕๘ ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด และทีมงานคุณภาพ สบส.๗ ขอนแก่น และทีมสบส.เขต ๑-๑๒ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร รุ่นที่ ๑ จัดโดย กลุ่มพัฒนาบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีวิทยากรหลัก ๓ ท่าน คือ อาจารย์พอชมฉวีวัฒน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม สบส. อาจารย์อัมพิกา อภิชัยบุคคล สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ และอาจารย์ธีรศักดิ์ สวนดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ สบส.เขต เตรียมการรับการเยี่ยมสำรวจ HA ปี ๒๕๕๘ นี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร สบส. เดินหน้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom (ปั่นเพื่อแม่)

ผู้บริหาร สบส. เดินหน้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom (ปั่นเพื่อแม่) แสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) พร้อมคณะผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการจัดกิจกรรมจักรยานถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

ทีม สบส.๗ ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด นำทีมงาน สบส.๗ ขอนแก่น ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ ตามโครงการเสริมสร้าง พัฒนาคุณธรรมของบุคลากร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยเริ่มต้นที่วัดป่าปภาโส อ.บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น วัดที่ ๒ ที่วัดฝายพญานาค วัดที่ ๓ วัดป่าคีรีวัน(คำหวายยาง) วัดที่ ๔ วัดป่าสามัคคีธรรม วัดที่ ๕ วัดพระพุทธบาทภูพานคำ และได้ร่วมกันทำบุญที่วัดหนองผือ(วัดเกิ้ง) บ้านหนองผือ อ.บ้านฝาง และวัดคำหัวช้าง อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อิ่มบุญ สุขใจกันถ้วนหน้า

Page 3 of 9