ข่าวประชาสัมพันธ์

          สไลด์ประกอบการบรรยาย

สไลด์บรรยาย

                                                                                                                                                       

                                                    

                                                   

         

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

 

สบส. 7 เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ณ ลานเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ

 

          วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นาวาอากาศตรีบุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้บริหารกรม สบส. เข้าร่วมกิจกรรม "วันงดสูบบุหรี่โลก" โดยมีมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย, ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และภาคีพันธมิตร 721 องค์กร ร่วมกันทำพิธีมอบรายชื่อจำนวน 10,964,903 รายชื่อ เพื่อสนับสนุนร่าง “พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่”

สบส.7  ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก รพ.สต.ดีเด่นระดับเขตสุขภาพที่ 7 ปี 2558

           วันที่ 13 - 21 .. 58  ผู้อำนวยการ สบส. เขต 7 ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือก รพ.สต. ดีเด่น ในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งมี รพ.สต. ที่เข้าประกวด ได้แก่ รพ.สต. เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น, รพ.สต.นาคู อำเภอนาคู จ.กาฬสินธุ์, รพ.สต.โคกสีทองหลาง อำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม, รพ.สต.ผักกาดหญ้า อำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

สบส. 7 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 “จินตนาการ สร้างสรรค์การเรียนรู้ สู่สุขภาวะ” เป็นเวที “การแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ศสมช./สุขศาลา เขตสุขภาพที่ ๗ ร้อยแก่นสารสินธุ์”

          8 มิถุนายน 2558 ช่วงบ่ายที่ ห้องย่อย :เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน ณ Convention 1 โรงแรมเซ็นทาราขอนแก่น การประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที่ 1 “จินตนาการ สร้างสรรค์การเรียนรู้ สู่สุขภาวะ” เป็นเวที “การแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ศสมช./สุขศาลา เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยแก่นสารสินธุ์" เริ่มต้นด้วยการชี้แจงเวทีการแลกเปลี่ยน โดย ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด ผอ.สบส.เขต 7 ขอนแก่น ต่อด้วยการสาธิตการออกกำลังกาย “รำนกกระแต” ของทีม อสม.ชุมชนการเคหะ เทศบาลนครขอนแก่น ทิศทางการพัฒนาทีมหมอครอบครัว การทำงานระบบปฐมภูมิ และการดำเนินงาน ศสมช./สุขศาลา เขตสุขภาพที่ 7 โดย นพ.พิเชฏฐ์ ลีละพันธ์เมธา ผอ.สปสช.เขต 7 ขอนแก่น นำเสนอผลการศึกษาการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ฯ โดย ดร.สม นาสะอ้าน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สสจ.กาฬสินธุ์ การนำเสนอผลการศึกษาการดำเนินงานพัฒนาสุขศาลา ในเขตสุขภาพที่ 7 โดย ดร.สมพันธ์ เตชะอธิก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดท้ายด้วย การอภิปราย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนา ศสมช./สุขศาลา เขตสุขภาพที่ 7

  •  Start 
  •  Prev 
  •  1  2  3  4  5  6  7  8  9 
  •  Next 
  •  End 

Page 1 of 9