ทีมงาน สบส.7  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน HA

 

          7 สิงหาคม 2558 ทีมงาน สบส. เขต 7 ขอนแก่น ต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์มาตรฐาน HA นำทีมโดยท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร และคณะ โดย ผอ.สุจินดา สุขกำเนิด เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงาน และท่านกรรมการก็ได้ซักถามและลงประเมินตามกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และท่านคณะกรรมการสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังแก่ทีมงานในการพัฒนาคุณภาพองค์กรต่อไป ด้วยมิตรภาพที่ดี และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับป้ายชื่อสำนักงานใหม่