"สบส.7 เข้าร่วมงาน “สบส.ม่วนซื่นโฮแซว" 2 ก.ย. 58 ณ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ คอนเวอนชั่น เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์ณํฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาลผู้ช่วยอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้บริหารกรม สบส. มอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก ด้วยความรักและอาลัยแก่ผู้เกษียณอายุ 36 คน ในงาน "สบส.ม่วนซื่นโฮแซว" ณ โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ คอนเวอนชั่น เซ็นเตอร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี